LIETAUS NUOTEKOS

Lietaus nuotekų įrengimas

lietus1

 

Lietaus nuotekų įrengimui dažniausiai naudojami PVC vamzdžiai jie klojami pagal Lietuvoje galiojančias normas.Jų skersmuo parenkamas atsižvelgus į esamą padėtį ir apskaičiavus pratekantį vandens debitą. Vandentiekio ir nuotekų vamzdžiai gali būti klojami vienoje tranšėjoje bei atstumai tarp jų neribojami, jeigu abi linijos sumontuotos iš  plastikinių vamzdžių. Kur įmanoma vandentiekio vamzdžius rekomenduojama kloti virš nuotekų vamzdžių. Vamzdžių tranšėja turi būti paruošta laikantis tam tikrų taisyklių:
Išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir paskui išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Užpildas iš šonų taip pat bus atrama vamzdžiams, todėl svarbu jj sutankinti, suminant kojomis.
Išlyginimui ir užpildui naudojamas smėlinis gruntas, medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: dalelių dydis neturi viršyti 20 mm; 8 – 20 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%; medžiaga neturi būti sušalusi; negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų.
Molinis gruntas PVC nuotekų vamzdžių užpylimui negali būti naudojamas.
Grunto sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 0,6 m, jei vamzdyną veiks transporto apkrova, išskyrus atvejus, kai imamasi specialių priemonių.
Vamzdis klojamas ant išlyginto ir sutankinto 10 cm storio smėlio sluoksnio – pagrindo. Negalima tranšėjoje palikti stambių bei aštrių akmenų. Vamzdis užpilamas 15 – 20cm storio smėlio sluoksniais jį sutankinant.
Pradžioje reikia sutankinti žemes vibro plokšte, pasirūpinti, kad gruntas užpildytų visas po vamzdžiu esančias ertmes grunte. Tiesiogiai virš paties vamzdžio tankinama speciali technika tik tuomet, kai užpilamas min. 30 cm storio smėlio sluoksnis virš vamzdžio .